Naše Výroky

Na slovenčine pri čítaní opisu osoby - "Je to vysoký chlapec a má na krátko ostrihané oči.."

V slohovej práci (rozprávanie) - "O koľkej je vstupné?"

(Umelecký opis) - "Je ráno o chvíľu bude tma...očul to aj medveď..."

(Umelecký opis) - "Mesiac v tvare cecka" -stratil sa mäkčeň

Čítanie z čítanky - Namiesto "farár otvoril veľkú bránu" - "farár otvoril veľkú blanu"

Slohová práca (rozprávanie) - nemenovaný spolužiak, dokázal použiť v slohovej práci, ktorá mala necelú stranu, 11-krát slovo chata ,a to prevažne v prvej časti. "V pondelok ráno sme prišli na chatu. Potom sme vyniesli veci z auta do chaty. Len čo sme sa najedli, vyšli sme z chaty a išli na blízke jazierko vedľa chaty. Mamina zatiaľ upratala chatu. V okolí našej chaty bolo aj veľa iných chát tak sme si z kamarátmi z vedľajšej chaty zahrali pred chatou futbal. V tom na nás mamina z chaty zavolala: "obed je na stole!" Tak sme si dali prestávku a išli sa najesť do chaty". Za tento sloh dostal za 4.

Na hodine dejepisu - Preberali sme vojnu dvoch znepriatelených rodov v Anglicku. Dozvedeli sme sa, že sa tieto rody navzájom vyvraždili- Reakcia našej spolužiačky- "A kto zabil toho posledného?"

Na hodine telesnej výchovy - "dievčatá vytiahnite kozu! ..."Pravú alebo ľavú?"

Na hodine matematiky - Počítame vzdialenosť 2 rovnovbežných priamok, a po asi 10 minútach sa jeden zo spolužiakov opýtal "Tie priamky sú dve?"

Na hodine matematiky - "Ako zistili že začiatok súradnicovej sústavy je 0,0,0 ?"

Školský poriadok

1. V sychravých dňoch chodí študent do školy preto, aby si odpočinul a zoznámil sa s novými anekdotami.
2. Do školy chodí kedy chce, najlepšie po vyučovaní.
3. Ak vstúpi do triedy riaditeľ alebo iná povolaná osoba, pozdraví študent ľahkým kývnutím hlavy a dá si nohy zo stola.
4. Z triedy odchádza študent ľubovolne.
5. Pri vyučovaní leží na lavici, okrem prípadu keď hrá karty.
6. Ak nie je študent spokojný s výsledkom a známkou, dá to najavo hlasnými výkrikmi. Nepíska však na prstoch, aby nezobudil spiacich spolužiakov.
7. Osoby, ktoré stretne na chodbách, pozdraví hlasným "Čau". V zásade sa neprezúva!
8. Ak je študent podráždený, predseda triedy včas upozorní učiteľa, aby žiaka ďalej nedráždil.
9. Študent ignoruje všetkých učiteľov, ale nemláti ich. A keď áno, tak nie po hlave...
10. Ak je neslušný ku všetkým spolužiakom, zaistí pivo, ak je na ňom rada.
11. Hrá len o peniaze. Keď to nevie, ostatní ho to naučia.
12. Svojvoľne ničí školský majetok, s cudzím jedná ako so svojim.
13. Ak je študent opitý, nerozptyľuje učiteľa svojím kecaním a ide sa domov vyspať.
14. Keď niečo rozbije, samozrejme sa neprizná!!!
15. Za poriadok ručí služba, ktorá po zazvonení vybehne prvá z triedy. Ak nemá čas prebudiť spiacich spolužiakov a urobiť neporiadok, dokončí tuto práci upratovačka alebo školník.
16. Školské pomôcky nosí študent len vtedy, ak chýba študent z jeho kartového družstva.
17. Študent prichádza do školy s úsmevom a krabičkou cigariet vo vrecku!
18. Pri písomnom skúšaní opisuje z ťaháku alebo od spolužiakov.
19. Cez prestávky sa vetrajú zafajčené učebne - ak niekto vypadne z okna, ohlási to služba triednemu učiteľovi a ten si dotyčného vyškrtne zo zoznamu. Celá trieda sa zúčastní pohrebu.
20. Na konci roka, poďakujú profesori študentom za výdrž. Potom si študenti rozoberú školu.

Aktuality

Trieda

O nás

Fun

Rôzne